หมวดหมู่: พาณิชย์

01 Cอรมน ทรพยทวธรรม

กรมเจรจาฯ ลุยต่อ รับฟังความเห็นตั้ง'กองทุนเอฟทีเอ' ช่วยผู้ได้รับผลกระทบเปิดเสรีการค้า

     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าระดมความคิดเห็นการจัดตั้ง'กองทุนเอฟทีเอ' หวังใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีได้แบบถาวร ไม่ต้องรอพึ่งงบประมาณเป็นรายปี หรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอความต้องการ เล็งหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ หลังเปิดระดมความคิดเห็นนัดแรก ได้รับเสียงสนับสนุนท้วมท้น

     นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะจัดรับฟังความเห็นในรูปแบบกลุ่มย่อยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ ที่จะใช้เยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ก่อนรวบรวมข้อมูลเสนอให้คณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งแต่งตั้งโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน พิจารณาต่อไป

      “การจัดทำเอฟทีเอ มีผู้ที่มีศักยภาพแข่งขันได้ สามารถขยายการค้าและส่งออกไปต่างประเทศ แต่ก็มีผู้ไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และต้องการความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ประกอบกับปัจจุบันกลไกช่วยเหลือของไทยยังมีข้อจำกัด และยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs ได้ จึงต้องผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอแบบถาวรขึ้นมา”นางอรมนกล่าว

     ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอ ทั้งของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีข้อจำกัด เช่น ในกรณีกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้อยู่ในรูปของกองทุน ขึ้นอยู่กับการได้รับงบประมาณรายปี ซึ่งบางปีอาจไม่ได้รับจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ อีกทั้งมีขั้นตอนการอนุมัติที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ยังไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกองทุน

     สำหรับ ผลการฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรจะมีกองทุนเอฟทีเอ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี และมีข้อเสนอแนะ เช่น ควรให้ความสำคัญกับเป้าหมายและการประเมินผลการใช้กองทุนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาศักยภาพผู้รับให้สามารถแข่งขันได้จริง ควรให้ผู้ที่ได้ประโยชน์จากเอฟทีเอร่วมสมทบรายได้เข้ากองทุนด้วย ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่ต้องการใช้เงินกองทุนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ภาครัฐควรทำงานเชิงรุกและควรมีองค์กรที่สามารถเชื่อมระหว่างหน่วยงานจัดสรรกองทุนกับผู้ขอใช้กองทุน เป็นต้น 

COREHOON

*********************

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!