หมวดหมู่: กลต.

SET48

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 20 ส.ค. 2563

ข้อมูลประจำวันที่ 20 ต.ค. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEG) คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/10/2563 223,763,918 26.00 ขาย Link
เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEG) คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/10/2563 57,340,053 26.00 ขาย Link
เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEG) คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด) หุ้นสามัญ 20/10/2563 57,340,053 26.00 ซื้อ Link
เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEG) นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี) หุ้นสามัญ 20/10/2563 223,763,918 26.00 ขาย Link
เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEG) นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี) หุ้นสามัญ 20/10/2563 57,340,053 26.00 ขาย Link
เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEG) นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด) หุ้นสามัญ 20/10/2563 57,340,053 26.00 ซื้อ Link
เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLAT) นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/10/2563 60,000,000 2.00 ซื้อ Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย อุดมศักดิ์ แย้มนุ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/10/2563 5,000 10.00 ซื้อ Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย อุดมศักดิ์ แย้มนุ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/10/2563 2,000 9.95 ซื้อ Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/10/2563 50,000 13.30 ซื้อ Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/10/2563 15,500 13.40 ซื้อ Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/10/2563 81,000 13.45 ซื้อ Link
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(W) นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/10/2563 5,000,000 0.20 ขาย Link
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(W) นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/10/2563 8,333,400 0.20 ขาย Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/10/2563 500,000 3.73 ซื้อ Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!