หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET42

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ต.ค. 2563 
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,432.64 5.79 5,224.20 8.81 -1,791.56 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,118.35 12.01 6,962.79 11.74 155.56 -
นักลงทุนต่างประเทศ 21,125.18 35.63 21,676.19 36.56 -551.00 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 27,608.47 46.57 25,421.46 42.88 2,187.01 -
0 ต.ค. 2563มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 20 ต.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 58,828.93 8.84 65,831.76 9.90 -7,002.83 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 85,799.61 12.90 83,631.73 12.57 2,167.88 -
นักลงทุนต่างประเทศ 234,175.12 35.20 246,570.79 37.07 -12,395.66 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 286,394.27 43.05 269,163.66 40.46 17,230.61 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 20 ต.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,326,626.07 10.82 1,265,456.55 10.32 61,169.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,290,933.12 10.52 1,286,454.05 10.49 4,479.07 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,313,281.31 35.16 4,603,350.97 37.53 -290,069.65 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,335,467.33 43.50 5,111,046.26 41.67 224,421.07 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 13.70 0.91 16.51 1.10 -2.81 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.67 0.11 1.67 0.11 0.00 -
นักลงทุนต่างประเทศ 94.48 6.31 93.48 6.24 1.00 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,388.22 92.67 1,386.40 92.55 1.82 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 20 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 362.06 1.47 421.21 1.71 -59.15 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 44.80 0.18 49.50 0.20 -4.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,569.09 6.36 1,672.43 6.78 -103.34 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,696.93 91.99 22,529.74 91.31 167.18 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 20 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 2,933.46 1.27 2,235.95 0.96 697.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,024.95 0.44 743.17 0.32 281.78 -
นักลงทุนต่างประเทศ 14,275.12 6.16 12,644.99 5.46 1,630.12 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 213,555.16 92.13 216,164.58 93.26 -2,609.42 -

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!