หมวดหมู่: กลต.

bull market5

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 25 ก.ย. 2563 ข้อมูลประจำวันที่ 25 ก.ย. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 46 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/09/2563 4,800 2.24 ซื้อ Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/09/2563 5,000 2.22 ซื้อ Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/09/2563 5,000 2.20 ซื้อ Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ฐิติ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 2,000 2.18 ซื้อ Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย อุทัย วงเวียน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 17,400 2.19 ซื้อ Link
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF) นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/09/2563 1,000 29.09 ซื้อ Link
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF) นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 1,000 28.34 ซื้อ Link
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF) นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/09/2563 3,000 27.49 ซื้อ Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/09/2563 30,000 2.00 ซื้อ Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 50,000 1.98 ซื้อ Link
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) นาย ประภากร วีระพงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 300,000 0.84 ขาย Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2563 1,765,800 4.26 ซื้อ Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/09/2563 3,239,200 4.27 ซื้อ Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/09/2563 3,378,900 4.29 ซื้อ Link
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(STANLY) นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/09/2563 300 145.50 ซื้อ Link
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(STANLY) นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 4,700 144.44 ซื้อ Link
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(STANLY) นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/09/2563 15,000 144.09 ซื้อ Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/09/2563 336,000 11.04 ซื้อ Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/09/2563 400,000 11.00 ซื้อ Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 30,000 0.51 ซื้อ Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) หุ้นสามัญ 25/09/2563 9,600 6.20 ขาย Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นาย โกมินทร์ กรตมี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/09/2563 600,000 1.00 ขาย Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นาย โกมินทร์ กรตมี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/09/2563 600,000 1.03 ขาย Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นาย โกมินทร์ กรตมี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 292,300 1.01 ขาย Link
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 100 18.20 ซื้อ Link
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 100 18.30 ซื้อ Link
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 200 18.40 ซื้อ Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย วิชิต ศิริทัตธำรง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง) หุ้นสามัญ 24/09/2563 50,000 2.40 ซื้อ Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/09/2563 10,000 22.30 ขาย Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย พอล สุเมธ ลี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจอยซ์ ชิง ยู ลี) หุ้นสามัญ 24/09/2563 3,000,000 - โอน Link
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI) นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/09/2563 29,800 0.50 ซื้อ Link
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI) นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 126,700 0.52 ซื้อ Link
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/09/2563 5,000 14.30 ขาย Link
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 5,700 7.10 ซื้อ Link
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 8,000 7.15 ซื้อ Link
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 6,300 7.20 ซื้อ Link
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 23/09/2563 8,500 18.50 ซื้อ Link
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 23/09/2563 8,500 18.07 ขาย Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 32,700 3.67 ซื้อ Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นางสาว เปมสิตา สิบุญญาณัฐ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/09/2563 80,000 2.62 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 2,000 2.52 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2563 30,000 2.42 ซื้อ Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2563 30,000 2.40 ซื้อ Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2563 800,000 36.75 ซื้อ Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/09/2563 1,000,000 36.00 ซื้อ Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) หุ้นสามัญ 21/09/2563 700,000 36.75 ซื้อ Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!