หมวดหมู่: ข่าวสังคม

fram2799

เปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่  Farm Outlet

       นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (กลาง) ,นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์ (ที่ ๒ จากซ้าย),นายวิชาญ ช่วยชูใจ ผู้บริหารศูนย์ Farm Outlet ร้านทางไทย จังหวัดสงขลา (ซ้าย) ,นางสาวกมลพร ตรียะชาติ ผู้บริหารศูนย์ Organic Farm Outlet จังหวัดอุดรธานี (ที่ ๒ จากขวา) และนายทองเลี่ยม พุกทอง นายกสมาคมเดอะเชฟ (ขวา) ร่วมเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน   (Farm Outlet) ศูนย์รวมผลิตผลเกษตรชุมชน ทั่วไทย ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

aom364

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!