หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDสุพพัต อ่องแสงคุณ

พาณิชย์ จับหน้ากากแพงต่อเนื่อง รอบนี้รวบคนขายผ่านไลน์ได้ 1 ราย ร้านค้า 2 ราย

   พาณิชย์ จับทุกวัน ล่าสุดเล่นงานพวกขายหน้ากากอนามัยแพงผ่านไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง จับได้อีก 1 รายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นร้านค้าทั่วไป 2 ราย รวมยอดจับกุมแล้ว 276 ราย ส่วนไข่ไก่ ไม่พบผู้กระทำผิดเพิ่ม หลังสถานการณ์เป็นปกติ สินค้าเข้าสู่ตลาด มีวางจำหน่ายทั้งในห้างและร้านค้าปลีกทั่วไป

     นายสุพพัต อ่องแสงคุณ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ และศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้า (ศปส) ฝ่ายสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการกรณีสินค้าอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัยได้เพิ่มอีก 3 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 1 ราย เป็นการล่อซื้อและจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ พบจำหน่ายหน้ากากอนามัย กล่องละ 50 ชิ้น ราคากล่องละ 770 บาท เฉลี่ยชิ้นละ 15.40 บาท รวม 20,000 ชิ้น แจ้งข้อหากระทำความผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาควบคุม และจำหน่ายแพงเกินราคาสมควร ตามมาตรา 25 และ 29

      ส่วนในต่างจังหวัดจับกุมได้ 2 ราย ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย โดยการล่อซื้อและจับกุม เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในราคาชิ้นละ 20 บาท จำนวน 122 ชิ้น จึงแจ้งข้อหากระทำความผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยแพงเกินราคาสมควร ตามมาตรา 29 และจังหวัดอุทัยธานี 1 ราย เป็นร้านค้าทั่วไป พบจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในราคาชิ้นละ 20 บาท แจ้งข้อหากระทำความผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาและจำหน่ายเกินราคาควบคุม ทำให้สถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 276 ราย แยกเป็นกรุงเทพฯ 136 ราย และต่างจังหวัด 140 ราย

      สำหรับ โทษที่ผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ข้อหาขายเกินราคาควบคุม มาตรา 25 (1) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อหาไม่แจ้งต้นทุนราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต ปริมาณคงเหลือ ตามมาตรา 25 (5) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง มาตรา 28 ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาขาย มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท มาตรา 29 ข้อหาขายแพงเกินสมควร มีอัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

      ด้านการจับกุมผู้จำหน่ายไข่ไก่แพงเกินจริงทั่วประเทศ ณ วันที่ 8 เม.ย.2563 ยอดรวมการจับกุมดำเนินคดีคงที่ 26 ราย ไม่พบผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม เนื่องจากความต้องการซื้อไข่ไก่ในการบริโภคมีปริมาณลดลงจนเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ และมีปริมาณผลผลิตไข่ไก่กระจายเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีวางจำหน่ายทุกวันในห้างโมเดิร์นเทรด เช่นแม็คโคร เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี และร้านค้าปลีกรายย่อย

       ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยหากผู้บริโภคพบเห็นการกักตุนหรือค้ากำไรเกินควร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และในต่างจังหวัดร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จะมีการเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดทันที

พาณิชย์ เผยจับกุมผู้กระทำความผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยแพงเกินจริง ยอดรวมทั่วประเทศ 276 ราย ทั้งร้านค้าออนไลน์ และร้านค้าทั่วไป ส่วนสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ

     กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการจับกุมสินค้าอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ ณ วันที่ 8 เมษายน2563 สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยแพงเกินจริงทั้งขายผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์และร้านค้าทั่วไป เพิ่มอีก 3 ราย ทำให้ยอดการจับกุม รวม 276 ราย ส่วนไข่ไก่ยอดรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 26 ราย ไม่พบการกระทำความผิดเพิ่ม

      นายสุพพัต อ่องแสงคุณ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ และศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้า (ศปส) ฝ่ายสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการกรณีสินค้าอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัยได้เพิ่มอีก 3 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 1 ราย เป็นการล่อซื้อและจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ พบจำหน่ายหน้ากากอนามัย กล่องละ 50 ชิ้น ราคากล่องละ 770 บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 15.40 บาท) รวม 20,000 ชิ้น แจ้งข้อหากระทำความผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาควบคุม และจำหน่ายแพงเกินราคาสมควร ตามมาตรา 25 และ 29

     ส่วนในต่างจังหวัดจับกุมได้เพิ่ม 2 ราย ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย โดยการล่อซื้อและจับกุม เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในราคาชิ้นละ 20 บาท จำนวน 122 ชิ้น จึงแจ้งข้อหากระทำความผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยแพงเกินราคาสมควร ตามมาตรา 29 และจังหวัดอุทัยธานี 1 ราย เป็นร้านค้าทั่วไปพบจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในราคาชิ้นละ 20 บาท แจ้งข้อหากระทำความผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาและจำหน่ายเกินราคาควบคุม โดยสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 276 ราย แยกเป็นกรุงเทพฯ 136 ราย และต่างจังหวัด 140 ราย

      ทั้งนี้ โทษที่ผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ข้อหาขายเกินราคาควบคุม มาตรา 25 (1) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อหาไม่แจ้งต้นทุนราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต ปริมาณคงเหลือ ตามมาตรา 25 (5) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง มาตรา 28 ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาขาย มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท มาตรา 29 ข้อหาขายแพงเกินสมควร มีอัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

      นายสุพพัต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถิติการจับกุมกรณีผู้จำหน่ายไข่ไก่แพงเกินจริงทั่วประเทศ ณ วันที่ 8 เม.ย.2563 ยอดรวมการจับกุมดำเนินคดีอยู่ที่ 26 ราย คงที่ ไม่พบผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม เนื่องจากความต้องการซื้อไข่ไก่ในการบริโภคมีปริมาณลดลงจนเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ และมีปริมาณผลผลิตไข่ไก่กระจายเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีวางจำหน่ายทุกวันในห้างโมเดิร์นเทรด เช่นแม็คโคร โลตัส บิ๊กซี เทสโก้โลตัส และร้านค้าปลีกรายย่อย มีสินค้าวางจำหน่าย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุม อย่างต่อเนื่อง ย้ำ “หากผู้บริโภคพบเห็นการกักตุนหรือค้ากำไรเกินควร ร้องเรียนได้ทันที ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และในต่างจังหวัดร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จะมีการเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดทันที”นายสุพพัตกล่าว

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!