หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaa วิชัย โภชนกิจ

พาณิชย์ สรุปประกันรายได้ข้าว เกษตรกรได้ประโยชน์ 9.4 แสนครัวเรือน รับเงิน 1.91 หมื่นล้าน

    พาณิชย์ เคาะจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 16 มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3 ชนิดได้รับชดเชย ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่และข้าวเหนียวไม่ได้ เผยจ่ายส่วนต่างลดลงต่อเนื่อง หลังราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น คาดแนวโน้มราคาดีต่อเนื่อง เหตุมาตรการรัฐได้ผล และผลผลิตข้าวลดลง ทำให้มีการแย่งซื้อข้าวเพิ่มขึ้น ส่วนยอดสรุปประกันรายได้ข้าวล่าสุด เกษตรกรได้ประโยชน์แล้ว 9.4 แสนครัวเรือน วงเงิน 1.91 หมื่นล้าน

     นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 16 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกหอมมะลิ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเหนียว ไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง เพราะราคาตลาดสูงกว่าราคาประกัน

    สำหรับ การชดเชยส่วนต่าง เกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 16-22 ก.พ.2563 จะได้รับการชดเชย โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 8,247.13 บาท ได้รับส่วนต่างตันละ 1,752.87 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตลาดตันละ 10,040.09 ได้รับส่วนต่างตันละ 959.91 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตลาดตันละ 14,670.60 ได้รับชดเชยตันละ 329.40 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตลาดตันละ 14,008.24 บาท ไม่ได้รับชดเชย และราคาข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 17,519.27 บาท ไม่ได้รับชดเชยเช่นเดียวกัน

      “การจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 16 รัฐจ่ายชดเชยลดลง มีข้าวที่ต้องจ่ายเพียงแค่ 3 ชนิด แต่จริงๆ จ่ายแค่ 2 ชนิด เพราะข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีเกษตรกรแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวในงวดนี้ จึงเหลือเพียงเกษตรกรที่ปลูกข้าวเจ้ากับข้าวหอมปทุมธานี จำนวน 7,111 ครัวเรือน ที่จะได้รับชดเชย มีวงเงินชดเชยประมาณ 50 ล้านบาท โดยข้าวเปลือกเจ้าจะได้รับชดเชยสูงสุดรวม 52,586.10 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้เงินรวม 23,997.75 บาท”

      นายวิชัยกล่าวว่า แนวโน้มราคาข้าวเปลือกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้า ซึ่งเป็นผลจากมาตรการเสริมที่รัฐบาลได้นำมาใช้ ทั้งการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตันละ 1,500 บาท ทำให้เกษตรกรชะลอการนำเข้าออกไปขาย การช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการค้าข้าวในการรวบรวมข้าวและเก็บสต๊อก ทำให้มีการดึงผลผลิตข้าวส่วนเกินออกจากตลาด และขณะนี้ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดลดลง ทำให้โรงสีและพ่อค้าข้าวแย่งกันซื้อข้าวเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มงวดต่อไป จะชดเชยน้อยลงอีก

       ส่วนผลสรุปการจ่ายชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 ล่าสุด จ่ายไปทั้งสิ้น 16 งวด รวมมีเกษตรกรได้รับเงินชดเชยแล้ว 940,609 ครัวเรือน วงเงินชดเชย 19,112.95 ล้านบาท คิดเป็น 91.27% จากวงเงินเป้าหมายชดเชยรวม 20,940.84 ล้านบาท

       ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!