หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1AB4gsb27

GSB ออมสินปฏิวัติวงการ ออกสินเชื่อใหม่ 'SMEs มีที่ มีเงิน' ปลดล็อกสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ ไม่ต้องหันพึ่งขายฝาก

     นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงการออกสินเชื่อใหม่ล่าสุด'สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน' ช่วยเหลือผู้ประกอบการ หลังจากช่วงที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนเพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยออกสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ที่เน้นช่วยลดภาระและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยกลุ่มฐานราก หรือ Soft Loan ช่วยเหลือ SMEs กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจประมง รวมไปถึง SMEs ทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในครั้งนี้

 

 

       แต่อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมาก ที่ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจภายใต้ความยากลำบาก แต่ยังไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินตามมาตรการก่อนหน้านี้ได้ เพราะติดปัญหาธุรกิจขาดรายได้และมีภาระหนี้เดิม จึงจำเป็นต้องหันไปพึ่งการกู้นอกระบบรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะวิธีการ “ขายฝากที่ดิน” ที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญการถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงมาก วงเงินกู้ต่ำกว่าราคาประเมินมาก และมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องสูญเสียที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม

       “เพื่อเป็นการปลดล็อกให้ SMEs ได้มีทางออกท่ามกลางวิกฤติรุนแรงครั้งนี้ ธนาคารออมสินจึงออกสินเชื่อใหม่ นั่นคือ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ที่มีแนวคิดในการเป็นตัวเลือกที่ยุติธรรมแก่ผู้ประกอบการ ให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็น SMEs สามารถใช้โฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงิน วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ หรือนำไปไถ่ถอนจากสัญญาขายฝากที่ทำไว้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้กู้ได้สูงถึง 70% ของราคาประเมินที่ดินของราชการ ไม่พิจารณาภาระผู้กู้และไม่วิเคราะห์รายได้ คิดอัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

       และผู้กู้สามารถนำเงินต้นมาไถ่ถอนที่ดินคืนได้เมื่อพร้อม ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป สถานการณ์มีความผ่อนคลายและธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้ว ก็จะมีความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลา ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนให้ลูกค้าได้กู้ง่าย ๆ เช่นนี้ เชื่อว่าสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประคับประคองธุรกิจเดินหน้าต่อท่ามกลางความยากลำบากได้” นายวิทัยกล่าว

      สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ.

 

 

 วัตถุประสงค์        

เพื่อเสริมสภาพคล่อง เป็นทุนหมุนเวียนให้กิจการ

เพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝากตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2563

คุณสมบัติผู้กู้        

บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

ประกอบธุรกิจ SMEs / Social Enterprise มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ยกเว้น ผู้ประกอบธุรกิจขายฝาก หรือการให้สินเชื่อที่มีลักษณะเดียวกับธนาคาร

จำนวนเงินให้กู้

70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ

บุคคลธรรมดา 1 – 10 ล้านบาท

นิติบุคคล       1 – 50 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย     

5.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

ระยะเวลาชำระหนี้

ชำระคืนเงินต้นเมื่อผู้กู้มีความพร้อม ภายในระยะเวลา 3 ปี

วงเงินโครงการ 

10,000 ล้านบาท

ระยะเวลาโครงการ

                ยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

เงื่อนไขหลักประกัน  

ที่ดิน หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                ไม่เป็นที่ดินที่ไม่มีสภาพคล่อง เช่น ไม่มีทางเข้า-ออก มีบ่อน้ำหรือถูกขุดหน้าดิน ที่ดิน ใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ที่ดินในเขตสงวนหวงห้ามของรัฐ เป็นต้น

                เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถือกรรมสิทธิ์ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2563

                ถ้าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างทำสัญญาจำนองสิ่งปลูกสร้างร่วมด้วย

กรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา กรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ คู่สมรส หรือ

ผู้ค้ำประกัน รวมถึงบุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้กู้ คู่สมรส หรือ

ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล กรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ ผู้ถือหุ้น กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และให้รวมถึงบุคคล ดังนี้

คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

 btn300

https://www.gsb.or.th/gsb_smes/smes-mt/

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!