หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDกีรติ รัชโน 3

รัฐแคลิฟอร์เนีย ออกกฎหมายห้ามใช้สารเคมี 24 ชนิด ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

      นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยเครื่องสำอางปลอดสารพิษ (Assembly Bill No. 2762) ซึ่งกำหนดห้ามใช้สารเคมี 24 ชนิดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยไม่อนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคล ผลิต จำหน่าย ส่งมอบ ถือครอง หรือเสนอขายเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าวในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. ห้ามใช้สารเคมี 11 ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คือ

1.1  Dibutyl phthalate                    1.7  Mercury

1.2  Diethylhexyl phthalate             1.8  Isobutyparaben

1.3  Formaldehyde                        1.9  Isopropylparaben         

1.4  Paraformaldehyde                   1.10  m-Phenylenediamine and its salts

1.5  Methylene glycol                    1.11  o-Phenylenediamine and its salts

1.6 Quaternium-15

  1. ห้ามใช้สาร Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl (PFAS) และอนุพันธ์ของสารดังกล่าว 13 ชนิด ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คือ

2.1  Heptadecafluorooctane-1-sulfonic acid

2.2  Potassium heptadecafluorooctane-1-sulfonate

2.3  Diethanolamine perfluorooctane sulfonate

2.4  Ammonium heptadecafluorooctanesulfonate

2.5  Lithium heptadecafluorooctanesulfonate

2.6  Perfluorooctanoic acid (PFOA)

2.7  Ammonium pentadecafluorooctanoate

2.8  Nonadecafluorodecanoic acid

2.9   Ammonium nonadecafluoro decanoate

2.10  Sodium nonadecafluorodecanoate

2.11  Perfluorononanoic acid (PFNA)

2.12  Sodium heptadecafluorononanoate

2.13  Ammonium perfluorononanoate

       ในปี 2560-2562 ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไปยังสหรัฐอเมริกา มีมูลค่า 4,688.3  5,195.1 และ 5,853.1 ล้านบาท ตามลำดับ โดยล่าสุดในปี 2563 (ม.ค.-ก.ย.)  มีมูลค่าการส่งออก 3,803.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

       ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.cosmeticsandtoiletries.com/regulatory/region/northamerica/Californias-Toxic-free-Cosmetics-Act-Moves-to-the-Governor_572272601.html และ https://www.sgs.com/en/news/2020/10/safeguards-15020-california -passes-a-law-to-ban-24-substances-from-cosmetic-products และ https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/ billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB2762 ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าของไทย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!