หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDกีรติ รัชโน 2

คต. ลุยจัดอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ตอบโจทย์ Social Distancing

    กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ปรับกลยุทธ์จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการจัดอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

        นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กรมฯ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งออก-นำเข้าสินค้า ความคืบหน้าเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยก้าวทันการค้าแบบดิจิทัล และสามารถขอรับบริการจากกรมฯ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  โดยการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ให้สอดรับกับยุค New Normal

       อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการจัดอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM หลายครั้งที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสอบถามประเด็นที่มีข้อสงสัยกับวิทยากรโดยตรง โดยไม่ต้องเดินทางมา ทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เป็นไปตามนโยบาย Social Distancing ซึ่งได้รับเสียงตอบรับดีมาก กรมฯ จึงจัดฝึกอบรมในรูปแบบดังกล่าวเพิ่มเติม ตลอดเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. 'ขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้าเกษตร WTO นอกโควตา ให้เป๊ะ ปัง ทำอย่างไร' 2. 'ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไร ให้ผ่านฉลุย Series #2'และ 3. '16 ธันวาคม 2563 Port of Discharge Form D มีอะไรเปลี่ยน' โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ กรมฯ ยังขยายการฝึกอบรมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) ทั้ง 15 จังหวัด ในหัวข้อ 'ออก Form อย่างไร ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน'เพื่อเป็นการยกระดับงานบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้น

       ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามหัวข้อการจัดฝึกอบรม และกำหนดการทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4830 , 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385 และ www.dft.go.th

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!