หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaa1Mสุรินทร์

กรมเจรจาฯ ลงพื้นที่สุรินทร์ ดันสินค้าเกษตร ใช้ FTA เพิ่มช่องทางการส่งออกตลาดต่างประเทศ

     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่พบปะหารือเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ สำรวจศักยภาพสินค้าเกษตร พร้อมเสวนา 'แนวทางการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรไทย รองรับการค้าเสรี' ดันโคขุน ไก่พื้นเมือง ข้าวอินทรีย์ สู่ตลาดต่างประเทศ แนะใช้ประโยชน์เอฟทีเอเพิ่มแต้มต่อการส่งออก และพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรของไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาด

         นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563  ได้ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสำรวจศักยภาพสินค้าเกษตรและสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เพิ่มแต้มต่อให้กับสินค้าเกษตรของไทยในตลาดคู่ค้าสำคัญ ซึ่งประเทศ คู่เอฟทีเอของไทย อาทิ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และฮ่องกง ได้ลดและยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าส่งออกส่วนใหญ่จากไทยแล้ว โดยรวมถึงสินค้าเกษตรที่จังหวัดสุรินทร์มีศักยภาพ เช่น ข้าว ไก่เนื้อ โคเนื้อ สุกรมีชีวิต อินทผาลัม ผัก และผลไม้ประเภทต่างๆ เป็นต้น

         นางอรมน เพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง 'แนวทางการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรไทย รองรับการเปิดเสรี FTA'กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมัยใหม่ปราสาท ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรของไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งกลุ่มเกษตรกรเห็นความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ของการลดการพึ่งพาสารเคมีในกระบวนการผลิต เป็นการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และราคาสินค้าเกษตรของไทย อีกทั้งเป็นสินค้าพรี่เมี่ยมที่กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพสามารถซื้อในราคาที่แพงขึ้นได้

      นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพสินค้าเกษตรที่ตลาด 'จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต' ร้าน Tops และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย และสินค้าแปรรูปอื่นๆ โดยช่วยสร้างรายได้ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่

      “กรมฯ ยังได้เน้นกับเกษตรกรเรื่องการเพิ่มโอกาสในการส่งออกจากเอฟทีเอ เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา โดยภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน กัมพูชาได้ลดและยกเลิกภาษีให้กับสินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งออกจากไทยแล้ว ทำให้แม้จะเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2563 การส่งออกสินค้าเกษตร อาทิ กสิกรรม ประมง และปศุสัตว์ ยังเติบโตได้ดี มูลค่า 354.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 270 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562”นางอรมน กล่าว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!