หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET7รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563


สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
DCC 329,600 480,166 12.17%
ANAN 500,000 675,000 5.96%
CBG 118,400 8,298,300 3.47%
PTTEP 905,200 75,706,425 3.13%
AOT-R 1,594,100 89,657,100 3.10%
BANPU 1,099,300 6,597,915 2.92%
GULF 1,130,800 193,013,500 2.72%
PTT 4,504,500 164,463,925 2.63%
SCB-R 677,100 51,339,750 2.32%
INTUCH-R 763,200 35,456,975 1.97%
GLOBAL-R 235,400 2,582,450 1.96%
AOT 954,700 53,403,950 1.86%
TMB 10,186,600 8,575,750 1.86%
GPSC 677,500 45,132,725 1.82%
TRUE 1,989,800 6,290,456 1.69%
HMPRO 691,500 8,638,600 1.60%
COM7 285,000 5,039,000 1.55%
BGRIM 506,300 22,796,950 1.54%
GPSC-R 568,400 38,050,250 1.53%
CENTEL 101,000 1,777,500 1.46%
ERW 300,000 924,000 1.43%
DTAC 110,200 4,216,000 1.42%
ADVANC 276,100 52,425,700 1.14%
TIP 5,000 99,500 1.13%
PTTGC-R 509,100 18,588,925 1.10%
MINT 802,300 14,916,780 1.08%
STA 400,000 4,490,000 0.99%
TU 265,400 3,453,320 0.98%
GUNKUL 500,000 1,210,000 0.95%
KBANK-R 265,000 26,011,250 0.95%
AWC 772,700 3,263,340 0.92%
CPALL 220,000 13,690,000 0.90%
BBL 180,200 18,185,950 0.85%
SPRC 255,000 1,263,100 0.80%
CRC 246,800 7,974,750 0.74%
GULF-R 300,000 49,990,000 0.72%
HMPRO-R 306,800 3,827,550 0.71%
KTC 157,600 4,466,600 0.69%
MTC 264,500 9,833,000 0.69%
CPF 189,300 4,918,000 0.68%
EGCO 10,200 2,570,400 0.68%
LH 355,800 2,495,885 0.66%
WHA 931,600 2,315,756 0.66%
KBANK 179,700 17,291,925 0.65%
KCE 265,000 3,956,100 0.64%
RATCH 34,300 2,059,125 0.59%
PTTGC 265,500 9,683,175 0.57%
INTUCH 207,400 9,592,250 0.54%
ESSO 100,000 497,200 0.45%
TRUE-R 500,000 1,610,000 0.43%
BTS 301,300 2,989,780 0.42%
E1VFVN3001 400 6,440 0.40%
PLANB 213,200 784,576 0.40%
IVL 118,900 2,872,500 0.39%
IRPC 482,500 1,207,800 0.35%
TISCO-R 42,800 3,254,025 0.35%
GLOBAL 41,400 449,880 0.34%
SCC 8,100 2,651,700 0.32%
BH-R 3,900 457,400 0.31%
AAV 510,000 713,600 0.30%
MINT-R 220,000 4,060,000 0.30%
OSP 20,000 760,000 0.30%
TTW-R 13,600 176,800 0.28%
PTTEP-R 75,000 6,268,750 0.26%
TOP 55,300 2,039,925 0.26%
BBL-R 50,000 5,125,000 0.24%
ADVANC-R 50,000 9,675,000 0.21%
AMATA 46,400 547,520 0.21%
CPN 30,600 1,337,200 0.17%
BDMS 60,000 1,197,000 0.16%
SAWAD 60,000 2,635,000 0.16%
TMB-R 636,200 548,103 0.12%
MAJOR 5,000 73,500 0.10%
TCAP-R 14,200 500,550 0.09%
BCP-R 2,400 44,160 0.08%
BEM 73,400 595,710 0.08%
BJC 3,300 133,650 0.07%
KTB-R 46,600 529,230 0.07%
HANA 1,000 24,800 0.06%
CPN-R 4,700 201,175 0.03%
KTB 16,600 185,920 0.03%
PTT-R 59,100 2,157,150 0.03%
TQM 1,000 75,000 0.03%
SAWAD-R 7,900 357,475 0.02%
BH 100 11,600 0.01%
EGCO-R 100 25,000 0.01%
SCB 2,100 156,625 0.01%
BDMS-R 1,200 24,000 0.00%
BGRIM-R 100 4,450 0.00%
LH-R 2,000 14,000 0.00%

หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย -R หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!