หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 2

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

 

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 11,881.30 14.06 5,063.57 5.99 6,817.72 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,000.20 9.47 6,798.82 8.05 1,201.38 -
นักลงทุนต่างประเทศ 26,475.72 31.34 27,089.22 32.06 -613.50 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 38,128.64 45.13 45,534.24 53.90 -7,405.60 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 2 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 18,629.72 13.51 9,579.91 6.95 9,049.81 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 13,859.02 10.05 12,227.55 8.87 1,631.47 -
นักลงทุนต่างประเทศ 43,923.50 31.86 46,843.40 33.98 -2,919.90 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 61,454.34 44.58 69,215.73 50.20 -7,761.39 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 982,438.20 11.58 899,226.33 10.60 83,211.87 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 856,389.47 10.09 854,230.54 10.07 2,158.93 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,977,750.82 35.10 3,197,316.56 37.69 -219,565.74 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,667,657.96 43.23 3,533,463.02 41.65 134,194.94 -
mai
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 7.49 0.52 2.01 0.14 5.48 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.76 0.05 3.06 0.21 -2.30 -
นักลงทุนต่างประเทศ 53.36 3.72 59.05 4.12 -5.69 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,373.39 95.71 1,370.89 95.53 2.51 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 2 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 12.07 0.44 7.94 0.29 4.14 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2.56 0.09 4.56 0.16 -2.00 -
นักลงทุนต่างประเทศ 100.22 3.62 116.77 4.22 -16.55 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,654.37 95.85 2,639.95 95.33 14.42 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,344.14 1.40 967.48 1.01 376.66 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 523.05 0.54 230.83 0.24 292.22 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,687.01 5.91 4,793.41 4.98 893.60 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 88,705.15 92.15 90,267.63 93.78 -1,562.48 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!