หมวดหมู่: สำนักหนี้สาธารณะ

1aaa2BPatasia

พันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของรัฐบาลไทย คว้ารางวัลระดับภูมิภาคอีกครั้ง

     นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า พันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของรัฐบาลไทยได้รับรางวัล Roll of Honour สาขา Regional Awards: Domestic Bond ในการจัดอันดับ IFR Asia Awards 2020 จาก International Financing Review Asia (IFR Asia) ซึ่งเป็นนิตยสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย  

        รางวัลดังกล่าวนับเป็นรางวัลที่ 4 จากการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของรัฐบาลไทย โดยก่อนหน้านี้ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนได้คว้า 3 รางวัลจากนิตยสาร The Asset ได้แก่ รางวัล Thailand’s Best Sustainable Bond และรางวัล Thailand’s Best Issuer for Sustainable Finance ในการจัดอันดับ Triple A Country Awards 2020 และรางวัล Best Sustainability Bond ระดับภูมิภาค ในการจัดอันดับ Deals of the Year – Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards 2020  

      กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เริ่มออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำเม็ดเงินระดมทุนที่ได้ไปใช้ในโครงการเพื่อการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม อันได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ซึ่งในปัจจุบันพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) มีวงเงินคงค้างอยู่ที่ 65,000 ล้านบาท และ สบน. มีแผนที่จะดำเนินการออกอย่างต่อเนื่องให้มียอดเงินคงค้างขั้นต่ำอยู่ที่ 100,000 ล้านบาท เพื่อสร้างสภาพคล่องให้แก่พันธบัตรและสนับสนุนการระดมทุนอย่างยั่งยืน

      ในการนี้ สบน. ขอขอบคุณนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วมให้ประเทศไทยได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของรัฐบาลไทยจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบในการระดมทุนที่มีส่วนในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้าน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติต่อไป

          สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร 02-271-7999 ต่อ 5817 และ 5806

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!