หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

 SET 9

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 6,267.75 10.38 5,214.60 8.64 1,053.15 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,760.08 12.86 6,658.87 11.03 1,101.22 -
นักลงทุนต่างประเทศ 22,289.28 36.93 22,962.14 38.04 -672.87 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 24,040.05 39.83 25,521.55 42.28 -1,481.50 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 5 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 17,889.98 10.51 14,891.47 8.75 2,998.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 20,338.87 11.95 18,998.68 11.16 1,340.19 -
นักลงทุนต่างประเทศ 60,180.69 35.36 64,129.95 37.68 -3,949.26 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 71,799.39 42.18 72,188.83 42.41 -389.43 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 5 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,086,770.05 11.13 1,014,299.15 10.38 72,470.89 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 988,521.68 10.12 986,161.91 10.10 2,359.76 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,419,306.99 35.01 3,650,079.80 37.37 -230,772.81 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,272,898.96 43.75 4,116,956.81 42.15 155,942.15 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 12.90 0.58 13.44 0.61 -0.54 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4.25 0.19 1.76 0.08 2.49 -
นักลงทุนต่างประเทศ 94.74 4.28 131.83 5.96 -37.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,101.08 94.94 2,065.92 93.36 35.15 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 5 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 59.30 1.11 39.63 0.74 19.67 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 10.20 0.19 19.24 0.36 -9.04 -
นักลงทุนต่างประเทศ 270.12 5.05 284.99 5.32 -14.86 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,012.80 93.65 5,008.57 93.58 4.23 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 5 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,779.98 1.39 1,183.63 0.92 596.35 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 603.63 0.47 407.56 0.32 196.06 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,705.30 6.01 6,570.45 5.13 1,134.84 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 118,041.17 92.13 119,968.43 93.63 -1,927.26 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!