หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET32รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2562
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 1,108.05 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDRต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 405,914,425.00    952,150,647.50    1,358,065,072.50    -546,236,222.50        32.10
 
CPALL 562,113,759.75    709,169,440.25    1,271,283,200.00    -147,055,680.50        27.19
 
ADVANC 692,198,651.00    546,819,575.00    1,239,018,226.00     145,379,076.00        31.87
 
GULF 445,758,330.00    348,798,831.00      794,557,161.00      96,959,499.00        16.56
 
PTTEP 337,022,750.00    454,760,798.50      791,783,548.50    -117,738,048.50        37.79
 
BBL 377,506,630.00    362,617,100.00      740,123,730.00      14,889,530.00        29.58
 
EA 381,850,579.25    257,464,875.00      639,315,454.25     124,385,704.25        29.59
 
IVL 341,821,077.50    276,606,978.50      618,428,056.00      65,214,099.00        46.66
 
INTUCH 502,808,215.56    115,017,585.00      617,825,800.56     387,790,630.56        22.04
 
AOT 362,170,275.00    223,930,144.50      586,100,419.50     138,240,130.50        20.50
 
SCB 296,052,141.00    236,823,553.00      532,875,694.00      59,228,588.00        23.31
 
PTT 195,243,251.50    319,801,384.25      515,044,635.75    -124,558,132.75        18.57
 
SCC 221,421,588.00    278,054,208.00      499,475,796.00     -56,632,620.00        27.80
 
CPF 229,937,845.00    242,101,033.00      472,038,878.00     -12,163,188.00        24.18
 
PTTGC 199,187,278.75    233,454,690.50      432,641,969.25     -34,267,411.75        30.76
 
BDMS 236,933,793.60    181,748,300.00      418,682,093.60      55,185,493.60        24.03
 
STEC 153,792,990.00    257,326,470.00      411,119,460.00    -103,533,480.00        14.17
 
BJC 222,087,927.00    157,680,473.00      379,768,400.00      64,407,454.00        27.32
 
RATCH 213,581,499.00    151,006,252.00      364,587,751.00      62,575,247.00        31.42
 
TOP 187,613,964.50    166,574,053.75      354,188,018.25      21,039,910.75        39.08
 
TRUE 188,225,345.00    119,243,677.00      307,469,022.00      68,981,668.00        12.21
 
LH 196,308,727.00     78,809,546.00      275,118,273.00     117,499,181.00        29.75
 
CPN 128,018,975.00    145,629,775.00      273,648,750.00     -17,610,800.00        26.38
 
PLANB 142,707,743.20    124,440,180.00      267,147,923.20      18,267,563.20        43.21
 
MINT 129,766,850.00    128,008,675.00      257,775,525.00       1,758,175.00        25.79
 
KTB 145,888,410.00    106,079,625.90      251,968,035.90      39,808,784.10        32.37
 
PTG 175,441,140.00     75,449,650.00      250,890,790.00      99,991,490.00        18.54
 
CK 123,434,821.80    123,433,346.40      246,868,168.20           1,475.40        16.46
 
BGRIM 131,080,175.00     94,806,275.00      225,886,450.00      36,273,900.00        21.01
 
BEM 143,223,650.00     78,710,776.80      221,934,426.80      64,512,873.20        22.26
 
TISCO 89,048,806.00    131,953,175.00      221,001,981.00     -42,904,369.00        38.40
 
BTS 147,823,010.00     68,850,800.00      216,673,810.00      78,972,210.00        18.72
 
MTC 103,316,926.25    113,291,580.00      216,608,506.25      -9,974,653.75        37.77
 
BANPU 134,806,930.00     70,358,098.50      205,165,028.50      64,448,831.50        31.94
 
SAWAD 98,375,984.50     92,611,825.00      190,987,809.50       5,764,159.50        40.66
 
DTAC 85,753,045.00     97,207,150.00      182,960,195.00     -11,454,105.00        23.20
 
KTC 84,344,725.00     96,688,307.00      181,033,032.00     -12,343,582.00        23.62
 
GPSC 132,457,950.00     47,533,500.00      179,991,450.00      84,924,450.00        15.58
 
EGCO 74,744,600.00    104,954,000.00      179,698,600.00     -30,209,400.00        29.01
 
TASCO 58,283,910.00    102,155,870.00      160,439,780.00     -43,871,960.00        21.24
 
TU 64,164,286.60     86,618,850.00      150,783,136.60     -22,454,563.40        55.97
 
ROBIN S84,891,000.00     58,330,624.00      143,221,624.00      26,560,376.00        24.23
 
HMPRO 83,182,690.00     52,283,740.00      135,466,430.00      30,898,950.00        26.18
 
CBG 86,400,565.00     48,270,250.00      134,670,815.00      38,130,315.00        32.33
 
BH 80,547,085.00     49,302,950.00      129,850,035.00      31,244,135.00        26.50
 
TCAP 57,819,683.75     60,125,407.00      117,945,090.75      -2,305,723.25        28.70
 
TKN 75,951,751.90     41,573,520.80      117,525,272.70      34,378,231.10        11.06
 
IRPC 65,592,796.00     50,998,207.80      116,591,003.80      14,594,588.20        19.29
 
WHA 84,288,280.00     29,821,678.00      114,109,958.00      54,466,602.00        21.71
 
KKP 44,446,550.00     53,465,175.00       97,911,725.00      -9,018,625.00        36.02
 
JAS 41,731,320.00     47,521,725.00       89,253,045.00      -5,790,405.00         8.64
 
AMATA 60,055,880.00     29,126,015.00       89,181,895.00      30,929,865.00        12.87
 
SPRC 35,597,410.00     48,824,405.00       84,421,815.00     -13,226,995.00        24.90
 
CENTEL 55,569,725.00     26,049,650.00       81,619,375.00      29,520,075.00        16.45
 
BCH 32,275,580.00     47,033,332.00       79,308,912.00     -14,757,752.00        17.56
 
KCE 63,471,680.00     14,153,480.00       77,625,160.00      49,318,200.00        27.11
 
STA 49,440,724.50     26,195,550.00       75,636,274.50      23,245,174.50        21.63
 
CKP 46,473,180.00     26,526,105.00       72,999,285.00      19,947,075.00        21.44
 
SPALI 26,222,884.70     44,094,360.00       70,317,244.70     -17,871,475.30        35.04
 
GLOBAL 39,059,560.00     30,320,260.00       69,379,820.00       8,739,300.00        21.25
 
MAJOR 24,297,900.00     44,509,625.00       68,807,525.00     -20,211,725.00        38.90
 
CHG 44,654,940.00     23,258,778.00       67,913,718.00      21,396,162.00        18.95
 
PSTC 34,626,363.00     30,447,178.00       65,073,541.00       4,179,185.00        27.07
 
OSP 39,581,975.00     19,885,400.00       59,467,375.00      19,696,575.00        10.25
 
TMB 20,335,916.75     38,609,413.00       58,945,329.75     -18,273,496.25        26.90
 
GUNKUL 33,110,880.00     21,409,950.00       54,520,830.00      11,700,930.00        17.37
 
THANI 17,860,655.00     35,579,540.00       53,440,195.00     -17,718,885.00        10.96
 
RS 23,249,080.00     28,363,770.00       51,612,850.00      -5,114,690.00         8.79
 
ESSO 32,786,115.00     17,930,203.25       50,716,318.25      14,855,911.75        32.89
 
BCPG 24,672,730.00     13,881,720.00       38,554,450.00      10,791,010.00        11.44
 
BCP 32,589,303.00      5,068,950.00       37,658,253.00      27,520,353.00        12.12
 
BEAUTY 30,001,744.00      6,043,134.00       36,044,878.00      23,958,610.00        13.90
 
ORI 19,914,215.00     15,219,990.00       35,134,205.00       4,694,225.00        11.34
 
DELTA 20,993,900.00     13,115,983.50       34,109,883.50       7,877,916.50        49.43
 
VGI-W2 14,240,026.00     19,228,994.00       33,469,020.00      -4,988,968.00         5.98
 
ROJNA 21,771,975.00      9,471,683.10       31,243,658.10      12,300,291.90        24.97
 
AEONTS 18,840,666.00     11,848,700.00       30,689,366.00       6,991,966.00        18.99
 
WORK 13,579,806.50     15,387,232.00       28,967,038.50      -1,807,425.50         7.01
 
JMT 12,628,070.00     15,792,980.00       28,421,050.00      -3,164,910.00        14.00
 
U 23,536,206.00      4,610,833.00       28,147,039.00      18,925,373.00         9.81
 
TTW 6,621,150.00     21,078,900.00       27,700,050.00     -14,457,750.00        13.48
 
QH 19,343,230.98      7,278,740.00       26,621,970.98      12,064,490.98        13.10
 
STPI 19,025,455.00      7,140,070.00       26,165,525.00      11,885,385.00        20.29
 
COM 719,009,800.00      7,118,550.00       26,128,350.00      11,891,250.00        19.64
 
WHAUP 6,421,985.00     17,314,560.00       23,736,545.00     -10,892,575.00        19.53
 
BPP 17,630,670.00      5,800,800.00       23,431,470.00      11,829,870.00        16.08
 
PSH 7,502,070.00     14,191,290.40       21,693,360.40      -6,689,220.40        26.86
 
VGI 11,088,870.00     10,234,073.90       21,322,943.90         854,796.10         4.90
 
PSL12,085,175.00      8,966,745.00       21,051,920.00       3,118,430.00        30.61
 
PRM 14,107,180.00      6,352,610.00       20,459,790.00       7,754,570.00        10.66
 
DDD 12,607,550.00      7,842,475.00       20,450,025.00       4,765,075.00        17.37
 
HANA 17,081,325.00      3,323,800.00       20,405,125.00      13,757,525.00        27.28
 
AU 12,101,450.00      7,963,100.00       20,064,550.00       4,138,350.00        27.04
 
TOA 6,710,450.00     12,731,100.00       19,441,550.00      -6,020,650.00        38.79
 
S 10,535,358.00      8,249,238.00       18,784,596.00       2,286,120.00        17.86
 
ERW 9,699,845.00      7,661,260.00       17,361,105.00       2,038,585.00        21.43
 
AP 11,479,105.00      5,501,515.00       16,980,620.00       5,977,590.00        22.97
 
BEC 3,311,070.00     11,433,730.00       14,744,800.00      -8,122,660.00        14.67
 
JMART 12,274,786.00      2,063,990.00       14,338,776.00      10,210,796.00         9.71
 
ILM 12,498,450.00        889,810.00       13,388,260.00      11,608,640.00         3.21
 
--อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!