หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 16ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท 'บ.ไทยเบฟเวอเรจ'ที่ระดับ 'AA/Stable'

 

     ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "AA" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "AA" ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้คืนหนี้ที่และใช้เป็นเงินสำรองเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

      อันดับเครดิตสะท้อนสถานะผู้นำของบริษัทในธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย ตลอดจนการมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่กว้างขวาง กระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ และความพยายามที่ต่อเนื่องในการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกดังกล่าวถูกจำกัดจากการแข่งขันที่รุนแรง ตลอดจนกฎระเบียบที่เข้มงวด และการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตบ่อยครั้งในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

       ในปีงบประมาณ 2560 บริษัทมีรายได้ 189,997 ล้านบาท ลดลงเพียงเล็กน้อยคิดเป็น 0.02% จากปีที่ผ่านมา อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นเป็น 16.8% ในปีงบประมาณ 2560 เมื่อเทียบกับ 16.3% ในปีงบประมาณ 2559 โดยอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นเนื่องมาจากการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท

     ภาระหนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์หลายกิจการในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.5 เท่าในปีงบประมาณ 2561 จาก 1.1 เท่าในปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่ใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัทในการทยอยชำระหนี้ใน 2-3 ปีข้างหน้า โดยทริสเรตติ้งคาดว่าอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทจะลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 3 เท่าภายในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัทและความตั้งใจผู้บริหารของบริษัทในการปรับลดภาระหนี้

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

       แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่'สะท้อนถึงความคาดหมายว่าบริษัทจะยังคงดำรงสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในประเทศได้ต่อไปและยังคงสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งซึ่งจะทำให้ภาระหนี้ลดลงได้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับเพิ่มขึ้นได้หากอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทปรับลดต่ำกว่า 2.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับลดลงหากสถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลงกว่าเดิมซึ่งอาจเป็นผลมาจากกำไรที่ถดถอยลงหรือภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev)

อันดับเครดิตองค์กร:                                                     AA

 

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

               หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี  AA

แนวโน้มอันดับเครดิต:                                                    Stable

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!