หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

FITCH12 16ฟิทช์ : แผนการเข้าซื้อสัดส่วนแหล่งก๊าซฯบงกชของปตท.สผ.จะช่วยเพิ่มการผลิต ; ปริมาณสำรองยังคงอยู่ในระดับต่ำ

   

ฟิทช์ เรทติ้งส์ -  กรุงเทพฯ - 12 กุมภาพันธ์ 2561: ฟิทช์ เรทติ้งส์ กล่าวว่าแผนการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22.22 ในโครงการบงกช ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จะช่วยเพิ่มการผลิตปิโตรเลียมของบริษัทฯ โดย ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. (อันดับเครดิตที่ BBB+/AAA(tha)/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) และการเข้าซื้อสัดส่วนดังกล่าวจะทำให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกชเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.67

     แผนการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจากบริษัทย่อยของเชลล์ (Royal Dutch Shell) ถ้าสำเร็จ จะทำให้ปริมาณการขายปิโตรเลียมโดยรวมของ ปตท.สผ. เพิ่มขึ้นประมาณ 35,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน (คำนวณทั้งปี) จากระดับประมาณ 300,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้การผลิตปิโตรเลียมของบริษัทฯเพิ่มขึ้นในปี 2561-2562 แทนที่จะค่อยๆลดลงจากเดิมที่บริษัทฯคาดการณ์ไว้  

     อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากการที่สัมปทานแหล่งบงกชจะหมดอายุในปี 2565-2566 โดยกระทรวงพลังงานคาดว่าน่าจะมีการเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอประมูลแหล่งบงกชได้ในไตรมาสแรกของปี 2561 การเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอประมูลแหล่งบงกชและแหล่งอื่นที่จะหมดอายุและการประกาศผลผู้ชนะได้ถูกเลื่อนมาจากกำหนดการครั้งก่อนที่คาดว่าจะสรุปได้ภายในเดือนธันวาคม 2560

      แผนการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกชของ ปตท.สผ. เป็นการตอกย้ำความมั่นใจของบริษัทฯในโครงการนี้ โดย ปตท. สผ. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในแหล่งบงกช ณ ปัจจุบัน น่าจะมีความได้เปรียบในการประมูล อย่างไรก็ตามถ้าบริษัทฯ เสียการถือครองแหล่งนี้ไป น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัทฯ

      ฟิทช์ มองว่า ปัจจัยหลักที่เป็นลบต่อสถานะทางเครดิตของ ปตท.สผ. คือปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ ที่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตในกลุ่ม ‘BBB’  การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะไม่ทำให้ปริมาณสำรองของบริษัทฯเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว (proved reserves)  โครงการบงกชมีปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วต่อการผลิต (proved reserve life) ที่ต่ำอยู่ที่ประมาณ 4 ปี ณ สิ้นปี 2559  นอกจากนี้เนื่องจากสัมปทานแหล่งบงกชจะหมดอายุในปี 2565-2566 ฟิทช์คาดว่าการดำเนินการสำรวจและพัฒนาในแหล่งนี้จะอยู่ในระดับที่ไม่มากและเป็นการดำเนินการเพื่อรักษาระดับการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับที่ต่ำยังสะท้อนถึงการที่สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยจะค่อนข้างกระจัดกระจายและมีขนาดเล็กกว่า

       ฟิทช์ คาดว่า สถานะของปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ น่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ   โดยทั้งปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว (proved reserves) และปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วและที่น่าจะพบ (proved and probable reserves) ของบริษัทฯ ยังคงลดลงในปี 2560      

       ปตท.สผ. มีปริมาณทรัพยากร (contingent resources) อยู่เป็นจำนวนมากที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นปริมาณสำรองได้ในอนาคตด้วยการลงทุนที่เพียงพอ อย่างไรก็ตามสถานะของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วจากแหล่งที่มีอยู่ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้ในระยะเวลาสองปีข้างหน้า

      การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกชคิดเป็นมูลค่าก่อนภาษีประมาณ 750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไม่น่าจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปัจจุบัน ปตท.สผ. มีเงินสดมากกว่าหนี้สิน และมีเงินสดอยู่มากถึง 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2560

      การเข้าซื้อสัดส่วนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561

 

Fitch: PTTEP's Plan to Raise Bongkot Stake to Boost Output; Reserves Still Weak

        Fitch Ratings-Bangkok-12 February 2018: PTT Exploration and Production Public Company Limited's (PTTEP) plans to acquire a 22.22% stake in the Bongkot concession in Thailand will boost its production over the next four years, Fitch Ratings says. PTTEP is the exploration and production arm of PTT Public Company Limited (BBB+/AAA(tha)/Stable), and the acquisition will raise its stake in the Bongkot concession to 66.67%.

      The acquisition of the stake from subsidiaries of Royal Dutch Shell, when completed, will increase PTTEP's oil and gas sales volume by around 35,000 barrels of oil equivalent per day on average (boepd, on a full-year basis) from the current levels of about 300,000boepd. This will reverse the gradual decline in production expected by the company in 2018-2019. However, PTTEP continues to face renewal risks associated with this concession at the Bongkot gas field, which is due to expire in 2022-2023. The Thai government expects to open the bid for renewal by 1Q18. The bidding and conclusion of the renewal of this and other concessions have been delayed, from the last target of end-2017.

       PTTEP's plan to increase its stake in Bongkot underscores its continued confidence in this field. As the existing operator of the field, PTTEP may have an advantage when the concession comes up for auction. However, should it be unsuccessful, the loss of this project will have a major impact on its operations.

       In Fitch's view, a key credit negative for PTTEP remains its weak reserve profile compared with exploration and production companies rated in the 'BBB' category by Fitch. The proposed acquisition will not improve its reserve profile, especially in terms of proved reserve life. The Bongkot project has low proved reserve life at about four years as of end-2016. With the current concession expiry in 2022-2023, Fitch expects minimal development and exploration in the field, with activities largely to maintain production. PTTEP's low reserves also reflect that the majority of its assets are located in Thailand, where oil and gas reservoirs are scattered and of relatively small size.

      Fitch expects the reserve profile of PTT's upstream operations to remain weak. Both its oil and gas proved reserves and proved and probable reserves continued to decline in 2017. PTTEP has significant contingent resources that can be migrated in due course with sufficient investments, but a substantial rise in proved reserves from organic sources is not likely in the next two years.

       The acquisition of the Bongkot stake will cost about USD750 million excluding tax, which will not have material impact to PTTEP's financial profile. PTTEP currently has a net cash position. It had a cash and cash equivalents of USD4.5 billion at end-2017.

       The completion of transaction is subject to the completion conditions in the agreement. PTTEP expects to complete the acquisition in 2Q18.

ติดต่อ

เลิศชัย กอเจริญรัตนกุล

Senior Director

+662 108 0158

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 17, เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์, ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

ธีรภัทร์ วงศ์ระวีกุล

Associate Director

+662 108 0162

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!