หมวดหมู่: ธปท.

BOAดารณ แซจธปท.เผยปี 60 แบงก์พาณิชย์ไทยสินเชื่อโต 4.4% จาก 2% ในช่วงสิ้นปี 59 ส่วน NPL ขยับขึ้นเล็กน้อยแตะ 2.91%

      ธปท.เผยปี 60 แบงก์พาณิชย์ไทย มีกำไรสุทธิ 1.87 แสนลบ. ลดลง 5.7% จากปี 60 สินเชื่อขยายตัวเพิ่มเป็น 4.4% จากระดับ 2.0% ในสิ้นปี 59 รับศก.ฟื้นตัว ฟาก NPL เร่งตัวเล็กน้อยมาที่ 2.91% จาก 2.83% ส่วนเงินกันสำรองทั้งระบบเพิ่มขึ้น 7.27 หมื่นลบ.อยู่ที่ 6.02 แสนลบ.

       น.ส.ดารณี แซ่จู ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 60 โดยระบุว่า

       ในปี 2560 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการบริหารด้านหนี้สินเป็นสำคัญขณะที่มีกำไรสุทธิ 1.87 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.7 จากปีก่อนจากค่าใช้จ่ายการกันสำรองที่เพิ่มขึ้นแม้ว่า NPLจะเริ่มทรงตัว ส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมรองรับ IFRS 9 ที่จะนำมาใช้ในปี 2562ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย(Return on Asset : ROA) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.05 จากร้อยละ 1.13 ในปีก่อน

       ด้านสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4.4% จาก 2% ในสิ้นปีก่อน โดยเร่งขึ้นในช่วงปลายปีทั้งสินเชื่อธุรกิจจากพอร์ตสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคจากพอร์ตสินเชื่อรถยนต์ ส่งผลให้ภาพรวมการระดมทุนผ่านสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 4.4% มาอยู่ที่ 4.7%

       ขณะที่ NPL Ratio เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.91% จากสิ้นปี 59 ที่ 2.83% โดยมียอดคงค้าง Gross NPL ที่ 4.29 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.34 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปีก่อน นอกจากนี้ NPL ของสินเชื่อธุรกิจ SME เริ่มปรับลดลง กอปรกับการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่ออุปโภคบริโภคในช่วงปลายปี ทำให้ภาพรวม NPL เริ่มทรงตัว

       ธนาคารพาณิชย์มีการกันเงินสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคุณภาพสินเชื่อที่อาจด้อยลงรวมทั้งเตรียมรองรับ IFRS 9 ส่งผลให้ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินสำรอง 6.02 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.27 หมื่นล้านบาทจากปีก่อน และสัดส่วนเงินสำรองที่มีต่อเงินสำรองพึงกันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 171.9

        ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) ทรงตัวที่ร้อยละ 2.76 ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง รวมทั้งสิ้น 2.45 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรกำไรและการเพิ่มทุน ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1 : CET1 ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 18.2 และ 15.6 ตามลำดับ

      "สินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรสุทธิลดลงจากการกันสำรอง รับ IFRS9   ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีเสถียรภาพ มีเงินสำรอง เงินกองทุนและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง รองรับการขยายตัวของสินเชื่อในระยะต่อไปได้" น.ส.ดารณี กล่าว

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!