หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET36

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 4,604.47 9.06 4,794.18 9.43 -189.71 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,766.48 13.31 6,793.52 13.36 -27.05 -
นักลงทุนต่างประเทศ 17,807.95 35.03 18,978.72 37.33 -1,170.77 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,659.87 42.61 20,272.35 39.88 1,387.53 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 29 ต.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 87,414.58 8.93 98,972.00 10.11 -11,557.42 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 127,161.29 12.99 124,299.01 12.69 2,862.28 -
นักลงทุนต่างประเทศ 348,413.87 35.58 366,818.68 37.46 -18,404.81 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 416,129.62 42.50 389,029.67 39.73 27,099.95 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 29 ต.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,355,211.72 10.77 1,298,596.80 10.32 56,614.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,332,294.80 10.59 1,327,121.32 10.55 5,173.47 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,427,520.06 35.19 4,723,598.86 37.55 -296,078.80 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,465,202.68 43.44 5,230,912.27 41.58 234,290.41 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 29.19 1.71 120.78 7.07 -91.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5.28 0.31 5.39 0.32 -0.11 -
นักลงทุนต่างประเทศ 55.92 3.27 64.09 3.75 -8.16 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,618.11 94.71 1,518.25 88.86 99.86 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 29 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 469.59 1.48 597.92 1.89 -128.33 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 53.85 0.17 59.05 0.19 -5.21 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,854.84 5.86 2,136.53 6.75 -281.69 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 29,292.84 92.49 28,877.61 91.18 415.22 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 29 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,040.99 1.27 2,412.65 1.01 628.33 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,034.00 0.43 752.73 0.32 281.27 -
นักลงทุนต่างประเทศ 14,560.86 6.10 13,109.09 5.49 1,451.77 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 220,151.07 92.20 222,512.45 93.18 -2,361.38 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!