หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

FITCH12 3ฟิทช์ คงอันดับเครดิตตราสารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่มีการค้ำประกันของ Minor International ที่ ‘BBB+’

    ฟิทช์ เรทติ้งส์ - ซิดนีย์/กรุงเทพฯ - 28 พฤศจิกายน 2562: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตระยะยาว (Long-term Rating) ของตราสารค้ำประกันประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ไม่มีกำหนดอายุ มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ที่ ‘BBB+’

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

       อันดับเครดิตของผู้ค้ำประกัน  –  ตราสารดังกล่าวมีอันดับเครดิตเท่ากับอันดับเครดิตสากลระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating) ของผู้ค้ำประกัน คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL (ซึ่งมีอันดับเครดิตที่ ‘BBB+’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ผ่านสาขาที่ประเทศสิงคโปร์  เพื่อสะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถยกเลิกได้จาก BBL โดยภาระจากการค้ำประกันมีสถานะเท่าเทียมกันกับภาระผูกพันที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิของ BBL 

      การค้ำประกันเต็มจำนวนจะมีผลจนกระทั่งมีการจ่ายภาระผูกพันค้างชำระทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตราสารครบถ้วนถูกต้องเต็มจำนวน หรือจนถึงวันที่ผู้ออกตราสารสามารถเรียกคืนตราสารได้เป็นครั้งแรก (First Call Date) ในปี 2564 แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน  ในกรณีที่ MINT ไม่เรียกคืนตราสารในวันที่สามารถเรียกคืนได้ในปี 2564 (Non-call Event) ผู้ค้ำประกันจำเป็นจะต้องซื้อคืนตราสารดังกล่าวทั้งหมด ในราคาที่ครอบคลุมทั้งเงินต้น, ดอกเบี้ยค้างจ่าย, ดอกเบี้ยตั้งพัก และดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยตั้งพัก  นอกเหนือจากการบังคับซื้อคืนในกรณี Non-call Event  หาก MINT เข้าสู่ภาวะล้มละลายก่อนที่จะถึง First Call Date  BBL มีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อคืนตราสาร ในราคาที่คำนวณบนหลักการเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น

       ฟิทช์มองว่า First Call Date น่าจะเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนที่น่าจะเป็น (Effective Maturity Date) ของตราสารนี้  จำนวนเงินที่ค้ำประกันทั้งหมดโดย BBL ถูกจำกัดไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 120 ของเงินต้นของตราสารที่ถูกจัดอันดับ  ซึ่งน่าจะครอบคลุมเงินต้น ดอกเบี้ยค้างจ่าย, ดอกเบี้ยตั้งพัก และดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยตั้งพัก ที่น่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดของตราสารในช่วงเวลาที่มีการค้างชำระ

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

       อันดับเครดิตของตราสารค้ำประกันดังกล่าวสะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถยกเลิกได้จาก BBL

ปัจจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคต

       การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ BBL จะส่งผลเช่นเดียวกับอันดับเครดิตของตราสารค้ำประกันของ MINT เนื่องจากเป็นตราสารที่ถูกค้ำประกันเต็มจำนวนโดย BBL

      สำหรับ BBL ปัจจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคตที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ดังนี้

      ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

     อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ BBL จะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของระดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร

     อันดับเครดิตภายในประเทศของ BBL จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเครดิตของ BBL เมื่อเทียบกับโครงสร้างเครดิตของธนาคารพาณิชย์อื่นในประเทศไทย เช่น อันดับเครดิตภายในประเทศของ BBL อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงินของธนาคารเช่นฐานะเงินกองทุน และสภาพคล่องของธนาคารปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นในประเทศไทยโดยที่อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

      โอกาสที่อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ BBL จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับถือว่าค่อนข้างจำกัด เนื่องจากอันดับเครดิตของธนาคารอยู่ในระดับเดียวกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย (BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) และยังมีสัดส่วนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในระดับสูง ในขณะที่การปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทยน่าจะส่งผลให้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ BBL ถูกปรับลดอันดับเช่นกัน

      นอกจากนี้ การปรับตัวด้อยลงอย่างมากและต่อเนื่องของอัตรากำไรและคุณภาพสินทรัพย์ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสำหรับช่วงอันดับเครดิต ‘bbb’ อาจส่งผลให้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารถูกปรับลดอันดับ แม้ว่าธนาคารจะมีจุดแข็งในด้านความสามารถในการรองรับความเสี่ยงในระดับสูง

Fitch Affirms Minor International's USD Guaranteed Securities' 'BBB+' Rating

    Fitch Ratings-Sydney/Bangkok-28 November 2019: Fitch Ratings has affirmed the 'BBB+' rating on Minor International Public Company Limited's (MINT) USD300 million guaranteed senior perpetual capital securities.

KEY RATING DRIVERS

     Driven by Guarantor's Rating: The notes are rated at the same level as the Long-Term Issuer Default Rating (IDR) of the guarantor, Bangkok Bank Public Company Limited (BBL, BBB+/Stable), to reflect the credit enhancement provided to investors by the unconditional and irrevocable guarantee from BBL acting through its Singapore branch; the guarantee ranks pari passu with BBL's unsecured and unsubordinated obligations.

     The guarantee will be in full effect until the earlier of the payment of all sums payable in respect of the securities having been paid in full and the first call date in 2021. Should MINT not call the notes on the call date in 2021 (non-call event), the guarantor is required to purchase the notes at a price that covers the principal amount, accrued interest, any deferred interest, and interest on interest deferred. In addition to the mandatory purchase on a non-call event, if MINT goes into bankruptcy before the first call date, BBL will also be obliged to purchase the notes at a price that is calculated on the same basis as above.

     Fitch sees the notes' first call date as the effective maturity date. The total guarantee amount from BBL is limited to a maximum of 120% of the principal of the notes. This is deemed sufficient to cover the principal and potential accrued, deferred and interest on deferred interest of the notes that can be accumulated during this period.

DERIVATION SUMMARY

     The rating on MINT's guaranteed notes is based solely on the unconditional and irrevocable guarantee from BBL.

KEY ASSUMPTIONS

Not applicable.

RATING SENSITIVITIES

       A change in BBL's ratings would result in an equivalent change in the rating on MINT's notes since the rating on the credit-enhanced notes is based solely on BBL's guarantee.

      For the ratings of BBL, the following sensitivities were outlined by Fitch in its rating action commentary dated 12 April 2019:

IDRS, NATIONAL RATINGS AND SENIOR DEBT

      The IDRs, National Ratings and ratings on the senior debt of BBL are sensitive to changes in its standalone profile as indicated by its Viability Rating (VR).

      The National Ratings of BBL are also sensitive to changes in relative creditworthiness among Thai peers. For example, BBL's National Long-Term Rating may be upgraded if the bank's key financial metrics such as capital and liquidity show sustained improvement relative to Thai peers, even if its VR remains the same.

VIABILITY RATING

      There is unlikely to be upside to the VR on BBL in the near term. The rating is at the same level as the Thai sovereign's Long-Term Foreign-Currency IDR (BBB+/Positive), and the bank has a substantial exposure to sovereign bonds. For this reason, a downgrade of the sovereign's Long-Term Foreign-Currency IDR could result in a similar rating action for the VR on BBL.

     Substantial deterioration in profitability and asset quality to below 'bbb' category standards and that eclipse BBL's strong buffers could trigger a VR downgrade.

LIQUIDITY

Not applicable

Contact:

Primary Analyst

Vicky Melbourne

Senior Director

+61 2 8256 0325

Fitch Australia Pty Ltd

Level 15, 77 King St

Sydney, NSW 2000

Secondary Analyst

Nichaya Seamanontaprinya

Associate Director

+66 2108 0161

Committee Chairperson

Ying Wang

Managing Director

+86 21 6898 7980

Additional information is available on www.fitchratings.com

Applicable Criteria

Corporate Rating Criteria (pub. 19 Feb 2019)

Corporates Notching and Recovery Ratings Criteria (pub. 14 Oct 2019)

Parent and Subsidiary Rating Linkage (pub. 27 Sep 2019)

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!