หมวดหมู่: กลต.

1abASEC4

ก.ล.ต. เชิญกรมบังคับคดี จัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง 'การฟื้นฟูกิจการ'สร้างความเข้าใจแก่ผู้ลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิของผู้ลงทุน

      นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากกรมบังคับคดี บรรยายเรื่อง 'การฟื้นฟูกิจการ เพื่อสร้างความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องให้เห็นถึงข้อแตกต่างสำคัญระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการและการล้มละลาย วัตถุประสงค์และกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้อง รวมถึงสามารถนำไปชี้แจงและถ่ายทอดแก่ผู้ลงทุน พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการเพื่อรักษาสิทธิแก่ผู้ลงทุนได้อย่างเต็มที่และถูกต้องตามขั้นตอน โดยมีผู้สนใจรับฟังการบรรยายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์กว่า 260 รายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

       ทั้งนี้ ก.ล.ต. ในฐานะผู้กำกับดูแลตลาดตราสารหนี้ได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการสร้างความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการขอรับชำระหนี้ของผู้ถือตราสารหนี้ซึ่งมีจำนวนมากและมีความหลากหลาย จึงเรียนเชิญวิทยากรจากกรมบังคับคดีซึ่งเป็นผู้ที่รู้จริงมาชี้แจงในขั้นตอนดังกล่าวอย่างละเอียด ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสองหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมาย และการบรรยายครั้งนี้ มีผู้สนใจรับฟังจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น คณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้เกี่ยวข้อง

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!