หมวดหมู่: การศึกษา

6084 BKIBKI มอบทุนการศึกษา 2 โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โฆษณา

          บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา ภายใต้แนวคิดประกันภัยเป็นมากกว่าแค่ประกัน เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสารและการโฆษณา และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัยผ่านการสื่อสารทางสื่อโซเชียลมีเดีย โดยได้มีการจัดการประกาศผล พร้อมมอบรางวัล ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 680,000 บาท ได้แก่ โครงการกรุงเทพประกันภัยสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร ให้แก่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมมูลค่าทุนการศึกษา 380,000 บาท และโครงการประกวดคลิปสั้น ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมมูลค่าทุนการศึกษา 300,000 บาท โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

          • โครงการกรุงเทพประกันภัยสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 80 ทีม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแผนงานการสื่อสาร (Communication Campaign) และประเภทสร้างสรรค์ผลิตสื่อวิดีทัศน์ (Creative VDO Clip) รวมมูลค่าทุนการศึกษา 380,000 บาท ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้

          1. ประเภทแผนงานการสื่อสาร (Communication Campaign) มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 33 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
               รางวัลชนะเลิศ – ทีม Flamingo x พรุ่งนี้รวย ทุนการศึกษา 70,000 บาท
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ทีม วันนี้รวย ทุนการศึกษา 50,000 บาท
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ทีม Okinawa ทุนการศึกษา 30,000 บาท
               รางวัลชมเชย - ทีม We Agency และทีม การันตี ทุนการศึกษาทีมละ 15,000 บาท

          2. ประเภทสร้างสรรค์ผลิตสื่อวิดีทัศน์ (Creative VDO Clip) มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 47 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
               รางวัลชนะเลิศ – ทีม แอด อี๋ แอดแอด (AD E ADAD) ทุนการศึกษา 70,000 บาท
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ทีม Energy Think ทุนการศึกษา 50,000 บาท
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ทีม Five Feet ทุนการศึกษา 30,000 บาท
               รางวัลชมเชย - ทีม Pro Creation และทีม มงคล โปรดักชั่น ทุนการศึกษาทีมละ 15,000 บาท
               รางวัล Popular Vote – ทีม Penjai Production ทุนการศึกษา 20,000 บาท

 

          • โครงการประกวดคลิปสั้น ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 22 ทีม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทภาพยนตร์โฆษณา (Short Film) และประเภทภาพยนตร์แอนิเมชัน (Short Animation) รวมมูลค่าทุนการศึกษา 300,000 บาท ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้

          1. ประเภทภาพยนตร์โฆษณา (Short Film) มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 16 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
              รางวัลชนะเลิศ – ทีม ริมระเบียง ทุนการศึกษา 70,000 บาท
              รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ทีม PC6011 ทุนการศึกษา 50,000 บาท
              รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ทีม โฮะแก๊ง ทุนการศึกษา 30,000 บาท

          2. ประเภทภาพยนตร์แอนิเมชัน (Short Animation) มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 6 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
              รางวัลชนะเลิศ – ทีม ฮาวทูวิน ทุนการศึกษา 70,000 บาท
              รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ทีม สิริมงคล ทุนการศึกษา 50,000 บาท
              รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ทีม For Future ทุนการศึกษา 30,000 บาท


AO6084

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!