หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDBEEC

วีรศักดิ์ สั่งเดินหน้าส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย พัฒนาผลงานนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ

     วีรศักดิ์ สั่งการกรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยของไทย สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรจากทั่วโลกเป็นตัวช่วยวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนำมาพัฒนาต่อยอด หลังพบไทยยังขาดสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุ แถมข้อมูลการจดสิทธิบัตรในส่วนนี้มีแค่เฉลี่ยปีละ 7.5 ฉบับเท่านั้น

       นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และให้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

      “ปัจจุบันไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว โดยรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากกำลังขาดคนดูแล ขาดปัจจัยช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต และส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และพบว่าไทยยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบสิทธิบัตรอยู่น้อยมาก จึงต้องผลักดันให้นักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงอายุอย่างเร่งด่วน”

      ทั้งนี้ รายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมสูงอายุของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถิติการยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทยในสาขาดังกล่าวเฉลี่ยปีละ 7.5 ฉบับเท่านั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย เพราะยังมีช่องว่างให้สามารถเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

     ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดกิจกรรม Exclusive Talk ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบออโตเมชัน ได้แก่ น.สประวีร์ ชนัฐชวริน หนึ่งในทีมผู้ร่วมพัฒนา 'หุ่นยนต์ดินสอ' ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มาให้คำปรึกษาแบบรายต่อราย พร้อมการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด

      สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับคำปรึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีในด้านต่างๆ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-6034 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!