หมวดหมู่: บลจ.

KTAMชวินดา9KTAM ขายตราสารหนี้ 3 เดือน ตอบแทนประมาณ 0.40% ต่อปี

          นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน 3 (KTSIV3M3) ในวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 อายุโครงการประมาณ 3 เดือน มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝาก/ตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย โดยตราสารที่คาดว่าจะลงทุน คือ หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัทภัทรลิสซิ่ง จำกัด ในสัดส่วนโดยประมาณ 9% และพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนโดยประมาณ 91% ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 0.40% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม

          ทั้งนี้ สรุปสภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ 15-22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวลดลง เกือบทุกช่วงอายุตามแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันในประเทศและตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี เป็น 0.50% ต่อปีในขณะที่ GDP ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ออกมาติดลบ -1.8% YoY น้อยกว่าคาดที่ -3.9% อย่างไรก็ดีในฝั่งของ ตราสารหนี้เอกชน Credit/Liquidity Spread ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความกังวลต่อผลกระทบของมาตรการ สกัดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติเป็นยอดขายสุทธิจำนวน 6,427 ล้านบาท โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 3 bps.มาอยู่ที่ 0.54% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 9 bps.มาอยู่ที่ 0.72% ต่อปี และอายุ คงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 6 bps.มาอยู่ที่ 1.11% ต่อปี

          ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ ท่ามกลางกระแส Risk on จากความเชื่อมั่นว่าการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown จะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และขานรับผลการทดสอบวัคซีนจาก Moderna Inc.ในขณะที่ตลาดเริ่มได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่าง สหรัฐอเมริกากับจีน โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 2 bps.มาอยู่ที่ 0.17% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 2 bps.มาอยู่ที่ 0.33% ต่อปี และอายุ คงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 2 bps.มาอยู่ที่ 0.66% ต่อปี

          สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้ง ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงประมาณ 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก

 

>> ดูหนังสือแนะนำกองทุน KTSIV3M3 <<


AO6035

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!