หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 12

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 5,552.85 4.61 8,534.81 7.08 -2,981.96 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 11,463.46 9.51 10,737.75 8.91 725.71 -
นักลงทุนต่างประเทศ 66,584.18 55.26 70,956.63 58.89 -4,372.45 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 36,886.01 30.61 30,257.31 25.11 6,628.70 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 พ.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 167,037.67 8.99 170,141.95 9.16 -3,104.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 217,971.51 11.73 205,623.53 11.07 12,347.98 -
นักลงทุนต่างประเทศ 752,213.25 40.49 719,569.50 38.73 32,643.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 720,569.76 38.79 762,457.21 41.04 -41,887.45 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 พ.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,525,272.66 10.53 1,473,319.64 10.17 51,953.03 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,556,325.48 10.74 1,539,775.30 10.63 16,550.19 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,199,510.63 35.88 5,466,417.09 37.72 -266,906.46 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 6,209,638.35 42.85 6,011,235.10 41.48 198,403.25 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 23.27 1.86 14.83 1.18 8.44 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.69 0.06 0.36 0.03 0.33 -
นักลงทุนต่างประเทศ 33.45 2.67 75.12 6.00 -41.67 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,195.38 95.42 1,162.48 92.79 32.90 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 พ.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 490.48 1.44 590.35 1.74 -99.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 36.71 0.11 26.00 0.08 10.71 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,301.77 3.83 1,439.75 4.24 -137.98 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 32,141.55 94.62 31,914.40 93.95 227.15 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 พ.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,547.69 1.29 3,025.77 1.10 521.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,073.64 0.39 781.20 0.28 292.45 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,953.08 5.81 14,633.88 5.33 1,319.20 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 254,053.52 92.51 256,187.10 93.29 -2,133.57 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!