หมวดหมู่: CSR

1aB2ghb

GHB ‘สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2563’ 

     นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ ‘สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2563’ ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 3 หลัง หลังละ 200,000 บาท ให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลสิงหนาท และตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค อีกหลังละ 5,000 บาท รวมงบประมาณการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นจำนวน 615,000 บาท ซึ่งในปี2563ธอส. มีเป้าหมายในโครงการดังกล่าวรวม250หลัง แบ่งเป็นการสร้างใหม่50หลัง เฉลี่ยหลังละ 200,000บาท และปรับปรุงซ่อมแซม200 หลัง เฉลี่ยหลังละ50,000บาท

      พร้อมค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค หลังละ 5,000บาท ภายใต้กรอบงบประมาณรวม21,250,000 บาท ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยตามโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,337 หลัง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคารในด้านการพัฒนาชุมชน พร้อมสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!