หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1aaagE1Angel Fund

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือ เดลต้า แถลงผลสำเร็จ Angel Fund สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 450 ลบ.

     นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงผลสำเร็จและมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ ภายใต้โครงการ Delta-Angel Fund For Startup 2019 ร่วมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และกลุ่มผู้ประกอบการ โดยมี นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวแสดงความยินดี และนายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กสอ. กล่าวรายงาน ร่วม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

     โครงการ Delta-Angel Fund For Startup เป็นความร่วมมือระหว่าง กสอ. และ บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ (Angel Fund for Startup) ซึ่งในปีนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Industrial Automation และ Energy and Water Management Technology โดยสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีโมเดลธุรกิจและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยจัดการจนสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนไปแล้วกว่า 120 ทีม ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรฐกิจกว่า 450 ล้านบาท อีกทั้งยังต่อยอดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการทั้ง 4 รุ่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และนำเสนอแผนธุรกิจต่อแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

     พร้อมกันนี้ ยังได้มอบโล่และใบประกาศนียบัตร พร้อมทุนให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 47 ทีม และทุนสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการรุ่นที่ 1-4 ที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจอีก 5 ทีม เพื่อเป็นแรงผลักดันและต่อยอดพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างโมเดลธุรกิจใหม่และขยายผลนำไปสู่การจัดตั้งธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!